Bedömningskriterier

Bedömningskriterier

Tryckta (inklusive nätbaserade) och audiovisuella bidrag bedöms i olika kategorier, men samma kriterier gäller.

Bedömningen av bidragen görs både på analytiska och känslomässiga grunder med utgångspunkt i hur temat har behandlats.  

Temat fattigdom och social utestängning är brett och ämnena kommer att variera stort. Men vissa aspekter är viktiga då det gäller att nå målen med kampanjen och EY2010. Särskild uppskattning och  särskilt intresse visas artiklar som fokuserar på minst ett av följande:

 • analyserar fattigdomens strukturella orsaker samt möjliga lösningar
 • speglar den dagliga verklighet som människor som lever i fattigdom eller social utestängning erfar där den mänskliga dimensionen i berättelsen betonas
 • illustrerar fall där människor har frigjort sig från fattigdomen
 • skildrar resultaten av nuvarande åtgärder och aktiviteter - antingen genom regeringar eller offentlig verksamhet, civilsamhället eller enskilda individer
 • ökar medvetenheten och motivationen hos läsare och tittare samt visar hur de kan engagera sig i att hitta lösningar

Jurymedlemmarna kommer även att få riktlinjer för bedömningen som grundas på huvudkriterierna. Mot bakgrund av de här kriterierna kommer juryn att leta efter bidrag som:

 • är originella - en ny berättelse eller en ovanlig vinkling
 • fängslar läsaren eller tittaren och håller kvar deras intresse
 • följer journalistikens etiska principer
 • visar noggranna efterforskningar och fältarbete
 • speglar frågor i ett eller flera av de 29 deltagarländerna
 • använder ett (professionellt) språk i skrift och rapportering (endast originalspråk) av hög kvalitet

Temat i kombination med hur väl bidragen uppfyller ovanstående kriterier avgör valet av vinnare i de olika kategorierna (tryck/nätbaserad och audiovisuell).