Merila za ocenjevanje

Merila za ocenjevanje

Tiskani, elektronski in avdiovizualni prispevki bodo ocenjeni v ločenih kategorijah, vendar bodo upoštevana enaka merila.

Žirija bo ocenila analitične in čustvene elemente prispevka, odvisno od tega, kako prispevek obravnava tematiko.

Področje revščine in socialne izključenosti je široko, zato se bodo téme med seboj zelo razlikovale. Za doseganje ciljev kampanje in evropskega leta 2010 je potrebno upoštevati nekatere vidike. Posebna pozornost bo namenjena prispevkom, ki bodo obravnavali vsaj eno od spodnjih tém:

 • analiza in strukturni razlogi za revščino ter možne rešitve
 • prikaz vsakdanjega življenja teh, ki se spopadajo z revščino in socialno izključenostjo, s poudarkom na človeški razsežnosti zgodbe
 • ponazoritev primerov, kjer se je ljudem uspelo izvleči z revščine
 • prikaz rezultatov tekočih akcij in dejavnosti vlade, javnih služb, civilne družbe ali posameznikov
 • obveščanje bralcev in gledalcev, njihovo motiviranje in pojasnilo, kako se lahko dejavno vključijo v iskanje rešitev

Člani žirije bodo prejeli navodila za ocenjevanje, ki bodo temeljila na osnovnih merilih. Na podlagi teh meril bo žirija iskala prispevke, ki so:

 • izvirni; imajo drugačno zgodbo ali nenavaden zorni kot
 • privlačni za bralca ali gledalca – pritegnejo njihovo pozornost
 • spoštujejo etična načela novinarstva
 • dokazujejo natančen pristop k raziskovanju in delu na terenu
 • odsevajo vprašanja, ki se pojavljajo v eni ali več od 29 sodelujočih držav
 • uporabljajo kakovosten (strokoven) jezik v pisni in govorni obliki (zgolj izvirni jezik)

Kombinacija izbrane téme in izpolnjevanje zgornjih meril bo odločalo o izbiri zmagovalcev v vsaki kategoriji (tisk/elektronski in avdiovizualni mediji).