Beoordelingscriteria

Beoordelingscriteria

Krantenartikelen (inclusief online artikelen) en audiovisuele inzendingen worden apart beoordeeld in verschillende categorieën, echter dezelfde criteria zijn van toepassing.

De beoordeling van de inzendingen zal zowel een analytisch als emotioneel component bevatten, gebaseerd op de behandeling van het onderwerp.

Het onderwerp armoede en sociale uitsluiting bestrijkt een groot gebied en de kwestie is erg gevarieerd van aard. Bepaalde aspecten zijn echter erg belangrijk bij het bereiken van de doelstellingen van de campagne en het EY2010. De artikelen die zich op één van de volgende kernpunten richten zullen in het bijzonder gewaardeerd worden:

 • de analyse van de structurele oorzaken van armoede en de zoektocht naar oplossingen
 • weergave van de dagelijkse realiteit van iemand die met armoede geconfronteerd wordt, met nadruk op de menselijke dimensie van het verhaal
 • de illustratie van gevallen van mensen die uit de armoede zijn gekomen
 • het tonen van de resultaten van recente acties en activiteiten; van overheden of overheidsdiensten, van maatschappij of individu
 • het creëren van bewustwording bij de lezer en/of kijker, het motiveren van die lezer of kijker en het tonen van hoe zij betrokken kunnen worden bij het vinden van oplossingen

De juryleden krijgen beoordelingsrichtlijnen die gebaseerd zijn op de kerncriteria. De jury zal kijken, gebaseerd op die criteria, naar inzendingen die:

 • origineel zijn; een nieuw verhaal of een ongebruikelijke invalshoek
 • die indringend zijn - de interesse van de lezer of kijker vasthouden
 • de ethische principes van de journalistiek respecteren
 • een rigoureuze aanpak laten zien in termen van onderzoek en veldwerk
 • specifieke kwesties weergeven in één of meer van de 29 deelnemende landen
 • een hoge kwaliteit laten zien van (professioneel) taalgebruik, geschreven of bij de verslaglegging (alleen in de originele taal)

De bepaling van de selectie van winnaars van elke categorie hangt af van de combinatie van het gekozen onderwerp en hoe goed inzendingen voldoen aan de bovengenoemde criteria (kranten/online en audiovisueel).