Vērtēšanas kritēriji

Vērtēšanas kritēriji

Drukātie (tostarp tiešsaistē publicētie) un audiovizuālie darbi tiks vērtēti atsevišķās kategorijās, taču vērtēšanas kritēriji būs vienādi.

Darbi tiks vērtēti no analītiskā un emocionālā viedokļa, ņemot vērā temata atspoguļojumu.

Nabadzības un sociālās atstumtības tēma ir ļoti plaša, un temati būs ļoti dažādi. Taču, lai sasniegtu šīs kampaņas un Eiropas gada (2010) mērķus, ir svarīgi konkrēti aspekti. Īpaši atzinīgi tiks vērtēti darbi, kuros galvenā uzmanība būs pievērsta vismaz vienam no šiem jautājumiem:

 • nabadzības strukturālo iemeslu analīze un iespējamie risinājumi
 • nabadzībā nonākušu un sociāli atstumtu personu ikdienas atspoguļojums, uzsverot cilvēciskos aspektus
 • tādu gadījumu atspoguļojums, kad cilvēkiem ir izdevies izkļūt no nabadzības
 • valdību, valsts dienestu, pilsoniskās sabiedrības vai atsevišķu cilvēku pašreizējās darbības un pasākumu rezultātu atspoguļojums
 • lasītāju un skatītāju informētības uzlabošana, motivējot viņus un parādot, kā viņi var palīdzēt rast risinājumus

Žūrijas locekļiem tiks sniegtas norādes par vērtēšanas vadlīnijām, ņemot vērā pamata kritērijus. Pēc minētajiem kritērijiem žūrija izvēlēsies šādus darbus:

 • oriģinālus darbus, kam pamatā ir nebijis stāsts vai tāds stāsts, kas atspoguļots no neparasta skatupunkta
 • lasītājam vai skatītājam saistošus darbus – tādus, kas notur viņu interesi
 • žurnālistikas ētikas normām atbilstošus darbus
 • darbus, kuros ievērota precizitāte no pētniecības un izpētes viedokļa
 • darbus, kas atspoguļo situāciju vienā vai vairākās no 29 valstīm, kas piedalās šajā konkursā
 • darbus, kas noformēti labā (profesionālā) rakstu vai mutvārdu valodā (tikai oriģinālvalodā)

Katrā kategorijā (drukātie / tiešsaistē publicētie un audiovizuālie darbi) uzvarētāji tiks noteikti, ņemot vērā darba tematu un atbilstību iepriekš tekstā minētajiem kritērijiem.