Vertinimo kriterijai

Vertinimo kriterijai

Spaudos (įskaitant internetinius) ir audiovizualiniai konkursiniai darbai bus vertinami atskirose kategorijose, bet jiems bus taikomi tie patys kriterijai.

Sprendimas dėl konkursinių darbų bus priimamas ir pagal analitinį, ir pagal emocinį aspektą, remiantis turinio traktavimu.

Skurdo ir socialinės atskirties sritis yra plati, todėl temos labai skirsis. Tačiau kai kurie aspektai yra svarbūs siekiant kampanijos ir 2010-ųjų Europos metų tikslų. Ypatingo vertinimo ir dėmesio sulauks tie straipsniai, kurie bus susiję su bent vienu iš šių aspektų:

 • struktūrinių skurdo priežasčių analizė ir sprendimų paieška;
 • skurstančių ir socialinę atskirtį patiriančių žmonių kasdienės realybės pavaizdavimas, pabrėžiant žmogiškąją istorijos pusę;
 • pavyzdžių apie žmones, išsivadavusius iš skurdo, pateikimas;
 • dabartinių veiksmų ir veiklos, kurią vykdo vyriausybės, viešųjų paslaugų tarnybos, pilietinė visuomenė ar pavieniai asmenys, atskleidimas;
 • skaitytojų ir žiūrovų informuotumo didinimas, juos motyvuojant ir parodant, kaip jie galėtų įsitraukti į sprendimų paieškas.

Be to, vertinimo komisijos nariams bus pateiktos pagrindiniais kriterijais pagrįstos vertinimo gairės. Vadovaudamasi šiais kriterijais, vertinimo komisija ieškos tokių konkursinių darbų, kurie:

 • bus originalūs (nauja istorija arba neįprastas požiūris);
 • pritrauks skaitytojo arba žiūrovo dėmesį, t. y. sukels jų susidomėjimą;
 • atitiks žurnalistikos etikos principus;
 • atskleis kruopštų tyrimą ir praktinį darbą;
 • pavaizduos problemas vienoje ar keliose iš 29 dalyvaujančių šalių;
 • straipsniui ir reportažui pasitelks aukštos kokybės (profesionalią) kalbą (tik originalo kalba).

Kiekvienoje kategorijoje (spaudos/internetiniai ir audiovizualiniai konkursiniai darbai) nugalėtojai bus atrinkti remiantis konkursinio darbo turiniu ir atsižvelgiant į tai, kiek šis darbas atitinka pirmiau išvardytus kriterijus.