Hindamise kriteeriumid

Hindamise kriteeriumid

Trükitud (kaasa arvatud online) ja audiovisuaalsed tööd hinnatakse eraldi kategooriates, kuid neile kehtivad samad kriteeriumid.

Tööde teemakäsitlust hinnatakse nii analüütilisel kui emotsionaalsel tasandil.

Vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse ainestik on lai ja teemad on väga erinevad. Siiski on mõned aspektid olulised, saavutamaks kampaania ja EY2010 eesmärke. Erilise tähelepanu ja sooja vastuvõtu pälvivad võistlustööd, mis keskenduvad vähemalt ühele alljärgnevast:

 • vaesuse struktuursete põhjuste analüüs ja lahenduste uurimine
 • vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse all kannatajate igapäevaelu peegeldamine, rõhutades loo inimlikku külge
 • illustreerivad näited inimestest, kes on vaesusest välja murdnud
 • valitsuste või avaliku teenistuse, kodanikuühenduste või üksikisikute olemasolevate meetmete tulemuste näitamine
 • teadlikkuse tõstmine lugejate ja vaatajate seas, nende motiveerimine ja näitamine, kuidas nad saavad osaleda lahenduste leidmisel

Žürii liikmed saavad ka hindamisjuhised põhikriteeriumitega. Nende kriteeriumide alusel otsib žürii töid, mis:

 • on originaalsed - uus lugu või ebatavaline vaatenurk
 • köidavad lugejat või vaatajat – säilitavad nende huvi
 • austavad ajakirjanduse eetilisi põhimõtteid
 • demonstreerivad täpset lähenemist uurimus- ja eeltööle
 • kajastavad teemat ühes või mitmes 29 osavõtvast riigist
 • kasutavad kõrgel tasemel (professionaalset) keelt kirjas või sõnas (ainult originaalkeel)

Kombinatsioon ainestikust ja sellest, kuidas töö vastab ülalmainitud kriteeriumitele, otsustab võitjate valiku igas kategoorias (trüki/online ja audiovisuaalne).