Κριτήρια αξιολόγησης

Κριτήρια αξιολόγησης

Οι έντυπες (καθώς και οι διαδικτυακές) συμμετοχές και οι συμμετοχές οπτικοαουστικών μέσων θα κριθούν σε διαφορετικές κατηγορίες αλλά με τα ίδια κριτήρια.

Η αξιολόγηση των συμμετοχών θα βασίζεται σε αντικειμενικά και συναισθηματικά κριτήρια που έχουν να κάνουν με την αντιμετώπιση του θέματος.  

Η έννοια της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού είναι ευρεία και τα θέματα θα ποικίλουν σημαντικά. Ωστόσο, μερικές παράμετροι είναι σημαντικοί στην επίτευξη των στόχων της εκστρατείας και του EY2010. Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα τα άρθρα τα οποία θα εστιάσουν τουλάχιστον σε ένα από τα παρακάτω:

 • την ανάλυση των δομικών αιτιών της φτώχειας και την εύρεση λύσεων
 • την ανάδειξη της καθημερινότητας όλων όσων αντιμετωπίζουν τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό, δίνοντας έμφαση στην ανθρώπινη διάσταση του προβλήματος
 • την ανάδειξη περιπτώσεων ατόμων τα οποία έχουν καταφέρει να ξεφύγουν από τη φτώχεια
 • την παρουσίαση αποτελεσμάτων που προκύπτουν από τρέχουσες ενέργειες και δραστηριότητες, είτε αυτές προέρχονται από κυβερνήσεις και δημόσιες υπηρεσίες είτε από την κοινωνία των πολιτών ή μεμονωμένα άτομα
 • την αύξηση της ευαισθητοποίησης των αναγνωστών και των τηλεθεατών, την κινητοποίησή τους, και την παρουσίαση τρόπων με τους οποίους μπορούν να συμμετέχουν για να βρουν λύσεις

Τα μέλη της κριτικής επιτροπής θα έχουν στη διάθεσή τους οδηγούς αξιολόγησης οι οποίοι θα περιλαμβάνουν τα βασικά κριτήρια επιλογής. Με βάση αυτά τα κριτήρια, η επιτροπή θα αναζητήσει συμμετοχές οι οποίες:

 • θα είναι πρωτότυπες· μια νέα ιστορία ή μια ασυνήθιστη οπτική γωνία
 • θα συναρπάσουν τον αναγνώστη ή τον τηλεθεατή – και θα εξάψουν το ενδιαφέρον τους
 • θα σέβονται τις ηθικές αρχές της δημοσιογραφίας
 • θα παρουσιάσουν μια έντονη προσέγγιση σχετικά με την έρευνα και τη δημοσιογραφία
 • θα ασχοληθούν με θέματα τα οποία αφορούν σε μία ή αρκετές από τις 29 συμμετέχουσες χώρες
 • θα χρησιμοποιούν ποιοτική (επαγγελματική) γλώσσα στα άρθρα και τα ρεπορτάζ (γλώσσα του πρωτότυπου μόνο)

Ο συνδυασμός της θεματικής κατηγορίας και το κατά πόσο οι συμμετοχές πληρούν τα άνωθι κριτήρια θα καθορίσουν την επιλογή των νικητών σε κάθε κατηγορία (έντυπη/διαδικτυακή δημοσιογραφία και δημοσιογραφία οπτικοαουστικών μέσων).