Vurderingskriterier

Vurderingskriterier

Skrevne (inklusive online-) og audiovisuelle bidrag bliver bedømt i hver sin kategori, men de samme kriterier vil blive anvendt. 

Bedømmelsen af bidragene har en analytisk og en følelsesmæssig komponent, baseret på behandlingen af emnet.   

Området fattigdom og social udstødelse er bredt, og emnerne kan variere meget. Men visse aspekter er vigtige i opfyldelsen af kampagnens mål og dermed EY2010. Juryen værdsætter og vurderer i særlig grad artikler, der fokuserer på mindst ét af følgende områder:    

 • Analyser af de strukturelle årsager til fattigdom og social udstødelse og mulige løsninger
 • Indblik i dagligdagen for en person, der er ramt af fattigdom og social udstødelse, med særligt fokus på historiens menneskelige dimension
 • Eksempler på tilfælde, hvor individer er sluppet ud af deres fattigdom
 • Påvisning af resultater af nuværende indsatser og aktiviteter, der er opnået takket være myndigheder, offentlige tjenester, civilsamfundet eller individer
 • Bevidsthedsgørelse blandt læsere og seere, der motiverer dem og viser, hvordan de kan involvere sig i at finde løsninger

Jurymedlemmerne vil anvende en vurderingsguide, der er baseret på visse grundlæggende kriterier. Med udgangspunkt i disse kriterier vil juryen lede efter bidrag, der: 

 • er originale; der fortæller en ny historie eller har en ny vinkel
 • er gribende for læseren eller seeren – og fastholder deres interesse
 • respekterer journalistikkens etiske principper
 • demonstrerer en omhyggelig tilgang, hvad angår research og feltarbejde
 • afspejler emner, der gør sig gældende i et eller flere af de 29 deltagerlande
 • gør brug af kvalitetssprog (professionelt sprog) i skrift og tale (gælder kun originalsproget)

Kombinationen af emne og i hvor høj grad bidragene opfylder de ovenstående kriterier, vil være udslagsgivende for valget af vinderne i hver kategori (skrift/online og audiovisuel)