Europaårets journalisttävling 2010: Bekämpning av fattigdom och social utestängning

Europaårets journalisttävling 2010: Bekämpning av fattigdom och social utestängning

Europaårets (EY) journalisttävling 2010 anordnas av Europeiska kommissionen för att stöda och uppmärksamma journalister som genom sitt arbete bidrar till att öka medvetenheten och förståelsen för fattigdom och social utestängning.

Tävlingen är öppen för journalister som verkar inom tryckta, nätbaserade och audiovisuella medier och som har artiklar som publicerats eller nyhetsreportage som sänts om frågor som rör fattigdom och social utestängning i Europeiska unionen. Artiklarna eller reportagen måste publiceras eller sändas mellan 1 oktober 2009 och 24 september i media i någon av EU:s 27 medlemsstater, Island eller Norge.

Målen med EY:s journalisttävling är att:

  • uppmärksamma utmärkta journalistiska insatser kring frågor som rör fattigdom och social utestängning
  • skapa medvetenhet kring kampanjen EY2010 bland representanter för massmedier i EU:s samtliga 27 medlemsstater samt i Island och Norge
  • uppmuntra till bättre förståelse för fattigdom och social utestängning; orsaker och möjliga lösningar

Är du intresserad?

Då är det bara att fylla i anmälningsblanketten på nätet och lägga upp ditt bidrag. Sista inlämningsdagen är 24 september 2010. Inga undantag eller uppskov medges.

Vänligen läs tävlingsreglerna noga innan du skickar in ditt bidrag. Det kostar inget att delta.