Kontakt

Kontakt

Om du har pressfrågor eller praktiska frågor vänligen kontakta:

Tryckta och nätbaserade bidrag: 2010againstpoverty@ketchumpleon.com
Audiovisuella bidrag: 2010againstpoverty@mostra.com

Pressmeddelanden och övrig information till medier kommer att publiceras under tävlingens gång.