Kontakt

Kontakt

V prípade, ak potrebujete informácie pre tlač, alebo máte praktické otázky, obráťte sa

na: 2010againstpoverty@ketchumpleon.com, ak ide o tlačové a online súťažné príspevky,
na: 2010againstpoverty@mostra.com, ak ide o audiovizuálne súťažné príspevky.

Počas súťaže budú publikované tlačové správy a ďalšie informácie pre médiá.