Date de contact

Date de contact

Pentru orice întrebări sau chestiuni practice, vă rugăm contactaţi:

Producţiile scrise şi online: 2010againstpoverty@ketchumpleon.com
Producţiile audiovizuale: 2010againstpoverty@mostra.com

Press releases and other information for the media will be published during the course of the competition.