Teagmháil

Teagmháil

D’fhonn fiosruithe preasa nó ceisteanna praiticiúla a dhéanamh, téigh i dteagmháil le do thoil le:

Iontrálacha preasa agus ar líne: 2010againstpoverty@ketchumpleon.com
Iontrálacha closamhairc: 2010againstpoverty@mostra.com

Foilseofar preaseisiúintí agus faisnéis eile do na meáin le linn chúrsa an chomórtais seo.