Επικοινωνία

Επικοινωνία

Για τυχόν απορίες δημοσιογράφων και ερωτήσεις επί πρακτικών θεμάτων παρακαλούμε επικοινωνήστε:

Για έντυπες και διαδικτυακές συμμετοχές: 2010againstpoverty@ketchumpleon.com
Για συμμετοχές οπτικοαουστικών μέσων: 2010againstpoverty@mostra.com

Δελτία Τύπου και συμπληρωματικές πληροφορίες για τα ΜΜΕ θα ανακοινωθούν κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού.