Event

National meeting "Childhood for everyone"

From 10/09 to 11/09

В рамките на Европейската година на борбата с бедността и социалното изключване – 2010 Министерството на труда и социалната политика /МТСП/ организира Национална среща „Детство за всички”. На срещата ще присъстват 100 деца от домовете за деца, лишени от родителски грижи. Участие ще вземат и над 20 деца от Съвета на децата към ДАЗД, както и посланици на ЕГ-2010. Срещата ще се проведе в хотел „Родина”, гр. София от 9.30 до 17.30 часа на 10 септември 2010 г.

В срещата ще има панел, посветен на правата на децата и представяне на избрани творби от националния конкурс за детско есе, организиран в рамките на Европейската година за борбата с бедността и социалното изключване – 2010. Предвижда се специална дискусия „Въпроси и отговори”, в която ще бъде дадена възможност за децата да задават своите въпроси към представителите на институциите. След това децата ще работят по групи за формулиране на основни послания. На 11 септември за децата ще бъдат организирани още мероприятия.

Associated Documents