Event

Национална среща на хора, живеещи в бедност и социално изключване

From 23/11 to 23/11

Национална среща на хора, живеещи в бедност и социално изключване. Пред участниците ще бъдат представени новите практики за участие на хората, живеещи в бедност и социално изключване и ще се обсъдят заключенията от проведените 6 местни срещи на хора, живеещи в бедност в страната.

Националната среща се провежда в рамките на инициативата "Европейска година на борбата с бедността и социалното изключване-2010".

 

Associated links