Event

Кръгла маса на тема „Дългосрочни приоритети на политиката за борба с бедността и социалното изключване и социалното измерение на стратегия Европа 2020”

From 18/10 to 18/10

Кръгла маса на тема „Дългосрочни приоритети на политиката за борба с бедността и социалното изключване и социалното измерение на стратегия Европа 2020” ще се състои в понеделник, 18 октомври 2010 г. Инициативата се организира като част от „Европейската година за борба с бедността и социалното изключване – 2010” и цели да обедини всички партньори за съвместно отбелязване Международния ден на борбата с бедността

Associated links

Associated Documents