Event

Reforming Labor Market and Social Assistance Policies in European countries

From 24/11 to 24/11

Plats: Europahuset, Stockholm
Tid: onsdag, 24 november, kl. 13.00 – 16.00


Kortare anföranden (ca 15 min)
• Reforming social policies in Europe
Yuri Kazepov, professor of Urban Sociology and Compared Welfare Systems at the University of Urbino (Italy)

• Welfare reforms in Europe: are systems becoming more similar?
Åke Bergmark, professor of social work at the Department of Social Work, Stockholm University, Sweden and Research Director at the Institute for Future Studies

• Organization of social assistance schemes in Europe
Renate Minas, associate professor of social work at the Department of Social Work, Stockholm University, and a researcher at the Institute for Futures Studies in Stockholm

• The coordination challenges when reforming social policies in Europe
Einar Øverbye is professor in political science at Oslo University College

Diskussion med
Akademikerförbundet SSR, förbundsordförande Christin Johansson
European Anti Poverty Network (EAPN), ordförande Sonja Wallbom
Föreningen Sveriges Socialchefer, ordförande Lotta Persson (ej bekräftat medverkan)
Arbetsförmedlingen, avdelning för rehabilitering till arbete, Christina Rosengren Gustavsson (ej bekräftat medverkan)
EU-kommissionens kontor i Stockholm, chef Pierre Schellekens

Moderator: Joakim Palme

Associated Documents