Eseményekre

V Spišskej Kapitule sa konal Seminár Efektívnosť využívania nástrojov na začleňovanie marginalizovaných rómskych komunít do spoločnosti

Küldő 21/08 Címzett 22/08

Vyše osemdesiat starostov obcí, terénnych sociálnych pracovníkov, zástupcov MVO, verejných inštitúcií a novinárov sa v konferenčnej miestnosti starobylého Kolpingovho domu v Spišskej Kapitule zúčastnilo seminára Efektívnosť využívania nástrojov na začleňovanie marginalizovaných rómskych komunít do spoločnosti a sprievodnej diskusie. Podujatie otvoril ambasádor Európskeho roka boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu Vlado Sendrei a hostiteľ Pavol Zaťko z Kolpingovho diela.