Event

Verslag en presentaties startconferentie Europees Jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting - Opening event in the Netherlands

From 04/02 to 04/02

Op 4 februari jl. opende staatssecretaris Klijnsma de startconferentie Europees Jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting in het Vechthuis in Utrecht.

Tijdens de conferentie werden twee workshoprondes gehouden. De deelnemers konden onder leiding van experts nader ingaan op specifieke onderwerpen met betrekking tot armoede en sociale uitsluiting.

Associated links