Attivitajiet

Bratislavské smetiaky informujú o Európskom roku boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu

Minn: 16/03 Lil: 31/12

Netradičná komunikačnej kampaň v rámci Európskeho roka boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu 2010 (ER2010). Na bratislavské smetiaky sme v marci 2010 vylepili  6000 ks nálepiek s informáciami pre bezdomovcov a pre ľudí ochotných pomáhať.

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku; OLO, a.s.; Proti prúdu, o.z.; Depaul Slovensko, n.o.   

Associated links