Domovská stránka

Domovská stránka

Študuješ umenie?

Žiješ v Európe?

Chceš svoje umenie sprístupniť niekomu, kto žije v chudobe?

Potom potrebujeme práve Teba!

Ak máš záujem o aktuálne sociálne otázky, uvedomuješ si nutnosť boja proti chudobe a chceš sa zapojiť do dobrodružstva, tento projekt je pre teba ako stvorený! Zúčastni sa nášho projektu umeleckého partnerstva pre študentov a študentky odboru fotografia a ľudí žijúcich v chudobe!
Téma tohto európskeho projektu a následnej výstavy fotografií nesie názov (IN)VISIBLE / (NE)VIDITEĽNÍ. Neváhaj! Uzávierka fotografií je 15. októbra 2010.

O čo ide?

Projekt umeleckého partnerstva je jednou z kľúčových aktivít Európskeho roka boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu.

Prečo?

Umenie síce nedokáže odstraňovať chudobu, avšak dokáže navracať ľuďom dôstojnosť a sebadôveru a pomáha opätovne vytvárať sociálne väzby. Život v neistej situácii núti ľudí sústreďovať sa na svoje základné potreby. Na kultúrne aktivity nezostáva priestor. Ak však človek nemá prístup ku kultúre, dostáva sa na okraj spoločnosti. Účasťou v umeleckom projekte sa vďaka tvorbe človek môže cítiť viac integrovaný do spoločnosti. Kultúrne aktivity umožňujú ľuďom cítiť sa ako ľudské bytosti. Umenie im priznáva identitu, umožňuje im unikať pred pocitom hanby, keďže práve hanba je zdrojom izolácie.

Pre koho je určený?

V každom členskom štáte vzniknú trojice zložené zo študenta/ky umeleckého smeru, osoby žijúcej v chudobe a mimovládnej organizácie (MVO). Partneri z MVO nadviažu kontakt medzi študentom/kou a osobou žijúcou v chudobe, ďalej uľahčia ich prvé stretnutie a následné aktivity. Následne táto dvojica- študent/ka a osoba žijúca v chudobe- počas svojich stretnutí urobí niekoľko fotografických snímok. Čiže fotografie budú ozajstným spoločným dielom.

Z nahraných fotografii umelecký výbor vyberie približne päťdesiat, ktoré budú vystavené.

Ako?

Všetky fotografie (ktoré splnia výberové kritériá) bude možné zhliadnuť na tejto stránke, pričom približne päťdesiat z nich tiež na výstave v Bruseli koncom novembra 2010. Všetky fotografie budú podpísané príslušnou dvojicou. Dvojica, ktorej fotografie výbor vyberie, si zaistí zviditeľnenie na európskej úrovni, dostane tiež certifikát o účasti, katalóg výstavy a tlačené pohľadnice so svojou fotografiou.