Konstsamarbetsprojektet

Konstsamarbetsprojektet

TEMA: (IN)VISIBLE / (O)SYNLIG

Fakta

En av sex människor i Europa har så ont om pengar att de har svårt att täcka sina grundläggande behov. Trots detta börjar fattigdomen bli osynlig, antingen för att folk vägrar att se den eller för att den går obemärkt förbi. Konsten kan hjälpa människor som lever i en svår situation att bli synliga igen, utan stigmatisering.
Det är svårt att vara fattig. Det är outhärdligt att vara osynlig.

Studenten ska hjälpa personen som lever i fattigdom att uttrycka sig med hjälp av foto, både konstnärligt och tekniskt sett. Personen som lever i fattigdom måste få ge uttryck för vad han eller hon vill. De kanske till exempel vill skildra något annat än sin fattigdom.

Tankegångar

Min syn på mig själv och andras syn på mig
Min syn på andra
Min syn på vad jag är och inte är
Min syn på den jag vill vara och den jag inte vill vara
Min syn på vad som representerar mig och inte