Umetniški Partnerski Projekt

Umetniški Partnerski Projekt

TÉMA: (IN)VISIBILE / (NE)VIDNO

Dejstva

V Evropi ima vsaka šesta oseba tako malo denarja, da le s težavo zadovolji svoje osnovne potrebe. Kljub temu pa revščina ostaja nevidna; bodisi zato ker je družba noče opaziti ali pa zato ker je ne zazna. Osebam ki so se znašle v negotovih življenjskih razmerah, umetnost omogoči, da znova postanejo vidne, ne da bi bile stigmatizirane. Biti reven je težavno. Biti neviden je nesprejemljivo.

Študent bo osebi, ki jo je prizadela revščina, pomagal, da se izrazi s fotografijo, ne le umetniško, temveč tudi tehnično. Oseba, ki jo je prizadela revščina, mora znati izraziti svoje želje. Morda želi izraziti kaj drugega kot svojo revščino.

Vodilne misli

Kako vidim sebe, kako me vidijo drugi?
Kako vidim druge?
Kako vidim, kaj sem oziroma kaj nisem?
Kako vidim, kaj želim biti, kaj nočem biti?
Kako vidim, kaj me predstavlja, kaj me ne predstavlja?