Projekt umeleckého partnerstva

Projekt umeleckého partnerstva

TÉMA: (IN)VISIBLE / (NE)VIDITEĽNÍ

Fakty

Každý šiesty človek v Európe má tak málo peňazí, že mu sotva stačia na základné potreby. Chudoba sa stáva neviditeľnou, buď preto, že ju ľudia odmietajú vidieť, alebo preto, že si ju ľudia nevšímajú. Umenie umožňuje ľuďom žijúcim v neistej situácii zviditeľniť sa bez toho, aby boli stigmatizovaní. Byť chudobným je ťažké. Byť neviditeľným je neznesiteľné.

Študent/ka pomôže osobe žijúcej v chudobe vyjadriť sa prostredníctvom fotografie nielen po stránke umeleckej, ale aj technickej. Osoba žijúca v chudobe musí mať možnosť vyjadriť všetko, čo chce. Napríklad si môže želať ukázať radšej niečo iné ako svoju chudobu.

Námety na zamyslenie

Ako vnímam seba samého/ako ma vnímajú druhí?
Ako vnímam druhých?
Ako vnímam to, čím som/čím nie som?
Ako vnímam to, čím by som chcel byť/čím by som nechcel byť?
Ako vnímam to, čo ma vystihuje/to, čo ma nevystihuje?