Partnerski Projekt Artystyczny

Partnerski Projekt Artystyczny

TEMAT: (IN)VISIBLE / (NIE)WIDZIALNI

Fakty

Co szósta osoba w Europie ma zbyt mało środków finansowych, aby zaspokoić nawet najbardziej podstawowe potrzeby. Jednakże problem ubóstwa staje się coraz bardziej niewidzialny, ponieważ ludzie udają, że go nie ma lub po prostu nie zdają sobie sprawy z jego istnienia. Dzięki sztuce ludzie żyjący w trudnych warunkach socjalnych stają się znów widoczni, jednakże nie czują się napiętnowani. Bycie ubogim jest trudne. Bycie niewidzialnym jest niedopuszczalne.

Zadaniem studentów będzie pomóc osobom żyjącym w ubóstwie wyrazić się nie tylko poprzez środki artystyczne, ale i techniczne. Podczas robienia zdjęć osoby ubogie powinny mieć możliwość robienia zdjęć na dowolny temat, który niekoniecznie musi wiązać się z problemem ich ubóstwa.

Wytyczne, jakimi należy się kierować przy wyborze tematu

Jak postrzegam siebie/jak inni ludzie postrzegają mnie
Jak postrzegam innych
Jak postrzegam to, kim/czym jestem/ nie jestem
Jak postrzegam to, kim/czym chciałbym być/ nie chciałbym być
Jak postrzegam to, co mnie reprezentuje/ co mnie nie reprezentuje