Mākslas Kopdarbu Projekts

Mākslas Kopdarbu Projekts

TĒMA: (IN)VISIBLE / (NE)REDZAMS

Fakti

Katrs sestais Eiropas iedzīvotājs ir tik trūcīgs, ka viņam ir grūti apmierināt savas pamata vajadzības. Neskatoties uz to, nabadzība ir neredzama. Varbūt tas ir tāpēc, ka cilvēki cenšas to neredzēt vai arī tā nav acīmredzama. Māksla var palīdzēt grūtībās nonākušiem cilvēkiem atkal integrēties sabiedrībā un nekaunēties par saviem dzīves apstākļiem. Dzīvot nabadzībā ir grūti. Būt neredzamam ir neizturami.

Students mākslinieciski un tehniski palīdzēs nabadzībā nonākušai personai izpausties fotogrāfijā. Ir jāļauj šai personai ar fotogrāfijas palīdzību nodot jebkādu vēstījumu pēc viņa/viņas izvēles, piemēram, atainot kaut ko, kas nav saistīts ar nabadzību.

Domu pavedieni

Kādu sevi redzu es?/Kādu mani redz citi?
Kā es redzu citus?
Kā es redzu to, kas es esmu?/Kā es redzu to, kas es neesmu?
Kā es redzu to, kas es vēlos būt?/Kā es redzu to, kas es nevēlos būt?
Kā es redzu to, kas mani raksturo?/Kā es redzu to, kas mani neraksturo?