Bendro Meno Projektas

Bendro Meno Projektas

TEMA: (IN)VISIBLE / (NE)MATOMI

Faktai

Europoje vienas iš šešių žmoniųgyvena taip skurdžiai, kad jiems sunku patenkinti net esminius savo poreikius. Ir vis dėlto skurdas tampa nematomas − galbūt dėl to, kad žmonės atsisako jį matyti, o gal dėl to, kad lieka nepastebėtas. Menas gali sudaryti žmonėms, gyvenantiems vargingomis sąlygomis, galimybę vėl tapti matomiems ir nepatirti gėdos. Būti vargingam yra sunku. Būti nematomam yra nepakeliama.

Studentas padės vargingai gyvenančiam žmogui išreikšti save per fotografiją ne tik meniniu, bet ir techniniu atžvilgiu. Skurstantis žmogus turi turėti galimybę išreikšti tai, ką jaučia. Pavyzdžiui, jis gali norėti parodyti ką nors kita, o ne savo skurdą.

Idėjos:

Kaip aš matau save/kaip kiti mato mane
Kaip aš matau kitus
Kaip aš matau tai, kas aš esu/kas aš nesu
Kaip aš matau tai, kas norėčiau būti/kas nenorėčiau būti
Kaip aš matau tai, kas mane išreiškia/kas manęs neišreiškia