An Tionscadal Comhpháirtíochta Ealaíne

An Tionscadal Comhpháirtíochta Ealaíne

TÉAMA: (IN)VISIBLE / (DO)FHEICTHE

Fíricí

San Eoraip, tá duine amháin as gach seisear  chomh gann sin ar airgead go bhfuil deacracht acu a riachtanais bhunúsacha a fháil. Agus fós féin, tá an bhochtaineacht ag éirí dofheicthe, mar diúltaíonn daoine í a fheiceáil nó mar ní thugtar aon aird uirthi. Is féidir leis an ealaín cabhrú le daoine atá ag maireachtáil i ndálaí neamhbhuana, eirí níos sofheicthe, gan stiogma a chur orthu. Is deacair an rud é a bheith bocht. Tá sé do-ghlactha a bheith dofheicthe.

Cabhróidh an dalta leis an duine atá bocht é féin a chur in iúl tríd an ngrianghrafadóireacht, ní amháin ar bhonn ealaíonta ach ar bhonn teicniúil freisin. Ní mór duine atá bocht é féin nó í féin a bheith ar a gcumas iad féin a chur in iúl ar pé bealach is mian leo. Mar shampla, d'fhéadfadh sé nó sí ag iarraidh rud eile seachas an bhochtaineacht a thaispeáint.

Bealaí smaoinimh

Cén chaoi a bhfeicim mé féin/ a bhfeiceann daoine eile mé
Cén chaoi a bhfeicim daoine eile
Cén chaoi a bhfeicim an rud atá mé/ nach bhfuil mé
Cén chaoi a bhfeicim an rud ab mhaith liom bheith/nár mhaith liom bheith
Cén chaoi a bhfeicim an rud a léiríonn mise/ nach léiríonn mise