Yhteinen taidehanke

Yhteinen taidehanke

TEEMA: (IN)VISIBLE / NÄKYMÄTÖNTÄ/NÄKYVÄÄ

Faktoja

Euroopassa joka kuudennella ihmisellä on niin vähän rahaa, että heillä on vaikeuksia täyttää perustarpeensa. Silti köyhyys on muuttumassa näkymättömäksi joko siksi, etteivät ihmiset tahdo nähdä sitä, tai siksi, ettei sitä huomata. Taiteen avulla köyhyydessä elävät ihmiset voivat tulla nähdyiksi ilman leimatuksi tulemisen pelkoa. Köyhyys on vaikeaa. Näkymättömyys on sietämätöntä.

Opiskelijan tehtävänä on auttaa köyhyydessä elävää ihmistä ilmaisemaan itseään valokuvan keinoin, ei vain taiteellisesti vaan myös teknisesti. Köyhän on saatava ilmaista mitä tahansa hän haluaa. Hän voi esimerkiksi haluta näyttää mieluummin jotain muuta kuin köyhyyttä.

Ajateltavaa

Miten näen itseni / miten muut näkevät minut
Miten näen muut
Miten näen sen, mitä olen / mitä en ole
Miten näen sen, mitä haluaisin olla / mitä en haluaisi olla
Miten näen sen, mikä kuvaa minua / mikä ei kuvaa minua