Projekt Uměleckého Partnerství

Projekt Uměleckého Partnerství

TÉMA: (IN)VISIBLE / (NE)VIDITELNÍ

Základní údaje

V Evropě má každý šestý člověk tak málo peněz, že mu sotva stačí na základní potřeby. Chudoba se přitom stává neviditelnou – buď proto, že ji lidé odmítají vidět, nebo proto, že si jí nikdo nevšímá. Prostřednictvím umění mohou lidé v nejisté situaci znovu nabýt ztracenou viditelnost, aniž by trpěli stigmaty. Být chudý je těžké. Být neviditelný je nesnesitelné.

Student pomůže člověku žijícímu v chudobě vyjádřit se prostřednictvím fotografie, nejen z uměleckého, ale i z technického hlediska. Osoba žijící v chudobě musí mít možnost vyjádřit se tak, jak si přeje. Může chtít například ztvárnit něco jiného než svou chudobu.

Náměty

Jak vidím sama sebe / jak mě vidí ostatní
Jak já vidím ostatní
Jak vidím to, čím jsem / čím nejsem
Jak vidím to, čím chci být / čím nechci být
Jak vidím to, co mě vystihuje / co mě nevystihuje