Проектът „партньори в изкуството”

Проектът „партньори в изкуството”

(НЕ)ВИДИМ ТЕМА: (IN)VISIBLE / (НЕ)ВИДИМ

Фактите

Всеки шести човек в Европа има толкова малко пари, че трудно задоволява основните си нужди. В същото време бедността остава невидима или защото хората отказват да я видят, или защото протича незабелязано. Изкуството може да направи отново видими хората, живеещи в лишения, без да им слага клеймо. Да си беден е трудно. Да си невидим е нетърпимо.

Студентът ще помогне на живеещия в бедност да се изрази чрез фотографията не само артистично, но и технически. Хората, живеещи в лишения, трябва да имат възможността да изразят каквото те желаят. Те може да желаят да покажат нещо различно от бедността си, например.

Насоки за размисъл

Как аз виждам себе си/ как другите ме виждат?
Как аз виждам другите?
Как аз виждам какво съм/какво не съм?
Как аз виждам какво бих искал да бъда/да не бъда?
Как аз виждам какво ме представлява/не ме представлява?