Πρεσβευτές του Ευρωπαϊκού Έτους

Here must be the Image Alt and/or Title text

Ο πρέσβης μας

Ambassadors are currently being appointed, they will participate in various activities such as conferences and will give interviews. In this way they will contribute to raising the campaign’s visibility at events and in the media.

Σχετικοί Σύνδεσμοι