Tények, adatok

A tagállamok a szegénység elleni küzdelem keretében arról állapodtak meg, hogy közös mutatókat használnak annak jobb megértése érdekében, hogy mit is jelent szegénynek lenni.

Az EU-ban a szegénységet a jövedelem határozza meg, és az embereket akkor fenyegeti szegénység, ha jövedelmük az adott ország medián jövedelmének legfeljebb 60%-a. Más mutatókat is figyelembe vesznek, pl. a munkanélküliség mértékét, a lakhatási feltételeket, az iskolaelhagyók arányát és a közszolgáltatásokhoz – pl. az egészségügyi ellátáshoz – való hozzáférést.

Tények és adatok a szegénységről és a társadalmi kirekesztésről:

  • Az Eurostat szegénységgel és társadalmi kirekesztéssel kapcsolatos mutatói en
  • Alapvető adatok a szegénységről és a társadalmi kirekesztésről az EU-ban en