Inizjattivi tal-UE

Strateġija Inklussiva tal-UE

L-istrateġija inklussiva tal-UE tinkoraġġixxi Stati Membri biex jikkoordinaw l-approċċi tagħhom fil-ġlieda kontra l-faqar u l-esklużjoni soċjali u biex ipoġġuha fil-quċċata tal-aġenda politika tagħhom.

Aktar informazzjoni en fr de

Bidu tal-paġna

Finanzjament

Għall-attivitajiet organizzati fil-qafas tas-Sena Ewropea 2010, sejħiet għall-proposti qed ikunu ppubblikati f’kull pajjiż parteċipant. Mhux se jingħata l-ebda sussidji direttament mill-Kummissjoni Ewropea.

L-Unjoni Ewropea tappoġġja finanzjarjament l-inizjattivi kontra l-faqar u l-esklużjoni soċjali permezz ta’ tliet strumenti ewlenin ta' finanzjament:

Aktar informazzjoni

Il-Fond Soċjali Ewropew

Il-Fond Soċjali Ewropew hu ddedikat biex jappoġġja l-impjiegi u jżid il-livell ta' għajxien fl-UE. Il-prinċipju li jmexxih hu investiment fl-edukazzjoni u t-taħriġ.

Aktar informazzjoni

Il-Fond Ewropew ta’ Aġġustament għall-Globalizzazzjoni

Il-Fond Ewropew ta’ Aġġustament għall-Globalizzazzjoni jappoġġja persuni li tilfu l-impjieg tagħhom b’riżultat tal-globalizzazzjoni.

Aktar informazzjoni

PROGRESS

PROGRESS hu programm tal-impjiegi u solidarjetà soċjali tal-UE. L-għan tiegħu hu li jinkoraġġixxi titjib fl-oqsma li ġejjin:

  • L-impjiegi
  • L-inklużjoni soċjali u l-protezzjoni
  • Il-kondizzjonijiet tax-xogħol
  • Non-diskriminazzjoni
  • L-Ugwaljanza tas-sessi

Aktar informazzjoni

 

 

 

Bidu tal-paġna