Navigacijska pot

Statistika

Program Erasmus+: Letno poročilo 2014

Poročilo zajema prvo leto izvajanja programa EU za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport


Oglej si animirano infografiko Erasmus+

Statistika programa Erasmus (2013-2014)

Januarja 2016 je Evropska komisija objavila podatke za zadnje študijsko leto programa Erasmus (2013–2014), ki je potekal v okviru nekdanjega programa vseživljenjskega učenja in je obsegal projekte mobilnosti in sodelovanja visokošolskih ustanov.

Študija o učinkih programa Erasmus: Analiza po regijah

Analiza učinkov programa Erasmus po regijah temelji na študiji o učinkih programa Erasmus iz leta 2014 in raziskuje, kakšen vpliv imajo izmenjave Erasmus na znanje in spretnosti študentov ter njihove možnosti za zaposlitev.

Erasmus+: Informacije po državah

Prejšnje statistike

Generalni direktorat za izobraževanje in kulturo razpolaga z različnimi statističnimi podatki o svojih preteklih in sedanjih pobudah, tudi o programu vseživljenjskega učenja.

Statistika programa Erasmus (2012-2013)

Evropska komisija je julija 2014 objavila statistične podatke o programu Erasmus v študijskem letu 2012–2013, med njimi:

Statistični podatki o programu Erasmus od leta 2010 do danes so na voljo v knjižnici, statistiko za prejšnja leta navajamo v preglednici spodaj.

Infografika za program Erasmus

Statistika programa Erasmus za pretekla leta

Študijsko letopdfzip pdf
2011–2012povezava na knjižnicozip(7.74 Mb) Seznam prevodov predhodne povezave 
2010-2011povezava na knjižnicozip(6.07 Mb) Seznam prevodov predhodne povezave 
2009-2010pdf(11.69 Mb) Seznam prevodov predhodne povezave  zip(10.14 Mb) Seznam prevodov predhodne povezave 
2008-2009pdf(2.03 Mb) Seznam prevodov predhodne povezave  zip(2.67 Mb) Seznam prevodov predhodne povezave 
2007-2008pdf(2.55 Mb) Seznam prevodov predhodne povezave  zip(1.14 Mb) Seznam prevodov predhodne povezave 
2006-2007pdf(1.9 Mb) Seznam prevodov predhodne povezave  zip(510 kB) Seznam prevodov predhodne povezave 
2005-2006pdf(1.66 Mb) Seznam prevodov predhodne povezave  zip(267 kB) Seznam prevodov predhodne povezave 
2004-2005pdf(1.63 Mb) Seznam prevodov predhodne povezave  zip(257 kB) Seznam prevodov predhodne povezave 
Različne statistike
Statistika po državah (2000-2012)pdf(2.7 Mb) Seznam prevodov predhodne povezave  zip(1.16 Mb) Seznam prevodov predhodne povezave 
Zbirni podatki, časovne vrste, sodelovanje univerzpovezava na knjižnicozip(10.49 Mb) Seznam prevodov predhodne povezave 
Podatki o proračunupdf(1.67 Mb) Seznam prevodov predhodne povezave  zip(265 kB) Seznam prevodov predhodne povezave 
Intenzivni jezikovni tečaji Erasmuspdf(1.65 Mb) Seznam prevodov predhodne povezave  zip(278 kB) Seznam prevodov predhodne povezave 

Statistika za program Leonardo da Vinci

 

How can we help?