Navigačný riadok

Štatistické údaje

Výročná správa programu Erasmus+ za rok 2014

Táto správa sa týka prvého roku vykonávania programu Erasmus+, programu EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport.


Erasmus+ animovaná infografika

Štatistické údaje programu Erasmus za roky 2013/2014

V januári 2016 Európska komisia uverejnila údaje o poslednom akademickom roku (2013/14) programu Erasmus, ktorý zahŕňal projekty vysokoškolskej mobility a spolupráce v rámci bývalého programu celoživotného vzdelávania (2007 – 2013).

Štúdia vplyvu programu Erasmus: Regionálna analýza

Regionálna analýza vplyvu programu Erasmus sa opiera o štúdiu vplyvu programu Erasmus uverejnenú v roku 2014 a skúma, ako mobilita v rámci programu Erasmus vplýva na zručnosti a pracovné perspektívy študentov.

Erasmus+ prehľady podľa jednotlivých krajín

Predchádzajúce štatistiky

Generálne riaditeľstvo pre vzdelávanie a kultúru (GR EAC) má k dispozícii široké spektrum štatistických údajov o svojich minulých a súčasných iniciatívach vrátane programu celoživotného vzdelávania.

Štatistické údaje programu Erasmus za roky 2012/2013

V júli 2014 Európska komisia uverejnila štatistiky programu Erasmus za akademický rok 2012/2013. Tieto údaje zahŕňajú:

Štatistické údaje programu Erasmus od roku 2010 do súčasnosti sú dostupné v knižnici dokumentov. Štatistické údaje za predchádzajúce roky sú dostupné na tejto stránke.

Infografiky programu Erasmus

Štatistické údaje programu Erasmus z predchádzajúcich rokov

Akademický rokpdf portfóliozip súborov pdf
2011 – 2012odkaz na knižnicuzip(7.74 Mb) Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu 
2010 – 2011odkaz na knižnicuzip(6.07 Mb) Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu 
2009 – 2010pdf(11.69 Mb) Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu  zip(10.14 Mb) Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu 
2008 – 2009pdf(2.03 Mb) Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu  zip(2.67 Mb) Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu 
2007 – 2008pdf(2.55 Mb) Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu  zip(1.14 Mb) Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu 
2006 – 2007pdf(1.9 Mb) Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu  zip(510 kB) Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu 
2005 – 2006pdf(1.66 Mb) Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu  zip(267 kB) Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu 
2004 – 2005pdf(1.63 Mb) Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu  zip(257 kB) Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu 
Štatistiky zoskupené inak ako podľa rokov
Štatistické údaje podľa krajín z rokov 2000 – 2012pdf(2.7 Mb) Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu  zip(1.16 Mb) Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu 
Agregované údaje, časové rady a spolupráca univerzítodkaz na knižnicuzip(10.49 Mb) Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu 
Informácie o rozpočtepdf(1.67 Mb) Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu  zip(265 kB) Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu 
Intenzívne jazykové kurzy Erasmuspdf(1.65 Mb) Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu  zip(278 kB) Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu 

Leonardo da Vinci – štatistické údaje

 

How can we help?