Navigačný riadok

Štatistické údaje

Generálne riaditeľstvo pre vzdelávanie a kultúru (GR EAC) má k dispozícii široké spektrum štatistických údajov o svojich minulých a súčasných iniciatívach vrátane programu celoživotného vzdelávania.

Štatistické údaje programu Erasmus za roky 2012/2013

V júli 2014 Európska komisia uverejnila štatistiky programu Erasmus za akademický rok 2012/2013. Tieto údaje zahŕňajú:

Štatistické údaje programu Erasmus od roku 2010 do súčasnosti sú dostupné v knižnici dokumentov. Štatistické údaje za predchádzajúce roky sú dostupné na tejto stránke.

Infografiky programu Erasmus
Štatistické údaje programu Erasmus z predchádzajúcich rokov
Leonardo da Vinci – štatistické údaje
 

How can we help?