Ścieżka nawigacji

Statystyki

Sprawozdanie roczne za 2014 r.

Sprawozdanie podsumowuje pierwszy rok realizacji programu Erasmus+, unijnego programu na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu.


Erasmus+ – animowane infografiki

Dane statystyczne dotyczące programu Erasmus w latach 2013-2014

W styczniu 2016 r. Komisja Europejska opublikowała dane z ostatniego roku akademickiego (2013/2014) dotyczące programu Erasmus. W jego ramach zrealizowano też projekty w zakresie mobilności i współpracy prowadzone w ramach wcześniejszego programu „Uczenie się przez całe życie” (2007–2013), który jest częścią programu Erasmus +.

Ocena wpływu programu: analiza według regionu

Analiza wpływu regionalnego programu Erasmus opiera się na analizie wpływu programu opublikowanej w 2014 r. i pokazuje, w jaki sposób udział w programie umożliwia studentom podwyższenie kwalifikacji i zwiększenie swoich szans na rynku pracy.

Zestawienia informacyjne dotyczące poszczególnych krajów

Statystyki z poprzednich lat

Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury (DG EAC) udostępnia różne statystyki dotyczące inicjatyw, jakie zrealizowała w przeszłości, oraz inicjatyw, których realizacja wciąż trwa. Jedną z nich jest program Uczenie się przez całe życie.

Dane statystyczne dotyczące programu Erasmus w latach 2012-2013

W lipcu 2014 r. Komisja Europejska opublikowała statystyki dotyczące programu Erasmus w roku akademickim 2012–2013. Obejmują one:

Statystyki dotyczące programu Erasmus od 2010 r. do dzisiaj są dostępne w bibliotece dokumentów. Linki do danych z wcześniejszych okresów znajdują się poniżej.

Erasmus – zestawienia informacyjne

Dane statystyczne dotyczące programu Erasmus z wcześniejszych lat

Rok akademickipdfzip lub pdf
2011–2012Link do bibliotekizip(7.74 Mb) Wybierz wersję językową tego linka 
2010–2011Link do bibliotekizip(6.07 Mb) Wybierz wersję językową tego linka 
2009–2010pdf(11.69 Mb) Wybierz wersję językową tego linka  zip(10.14 Mb) Wybierz wersję językową tego linka 
2008-2009pdf(2.03 Mb) Wybierz wersję językową tego linka  zip(2.67 Mb) Wybierz wersję językową tego linka 
2007-2008pdf(2.55 Mb) Wybierz wersję językową tego linka  zip(1.14 Mb) Wybierz wersję językową tego linka 
2006-2007pdf(1.9 Mb) Wybierz wersję językową tego linka  zip(510 kB) Wybierz wersję językową tego linka 
2005-2006pdf(1.66 Mb) Wybierz wersję językową tego linka  zip(267 kB) Wybierz wersję językową tego linka 
2004–2005pdf(1.63 Mb) Wybierz wersję językową tego linka  zip(257 kB) Wybierz wersję językową tego linka 
Statystyki niepogrupowane według roku
Statystyki dotyczące poszczególnych państw w latach 2000–2012pdf(2.7 Mb) Wybierz wersję językową tego linka  zip(1.16 Mb) Wybierz wersję językową tego linka 
Dane zagregowane, szeregi czasowe, współpraca uniwersytetówLink do bibliotekizip(10.49 Mb) Wybierz wersję językową tego linka 
Informacje dotyczące budżetupdf(1.67 Mb) Wybierz wersję językową tego linka  zip(265 kB) Wybierz wersję językową tego linka 
Erasmus – intensywne kursy językowepdf(1.65 Mb) Wybierz wersję językową tego linka  zip(278 kB) Wybierz wersję językową tego linka 

Leonardo da Vinci – statystyki

 

How can we help?