Navigācijas ceļš

Statistika

Izglītības un kultūras ģenerāldirektorātam ir dažādi statistikas dati par iepriekšējām un pašreizējām iniciatīvām, piemēram, par Mūžizglītības programmu.

"Erasmus" statistika par 2012.–2013. gadu

Eiropas Komisija 2014. gada jūlijā publicēja statistiku par programmu "Erasmus" 2012.–2013. akadēmiskajā gadā. Statistikā ir šādi dati:

"Erasmus" statistika par laiku no 2010. gada līdz šodienai ir pieejama dokumentu bibliotēkā. Statistika par iepriekšējiem gadiem ir atrodama šeit turpinājumā.

Infografika par "Erasmus"
"Erasmus" statistika par iepriekšējiem gadiem
Statistika par programmu "Leonardo da Vinci"
 

How can we help?