Cosán nascleanúna

Staitisticí

Tá flúirse staitisticí ar fáil ag Ard-Stiúrthóireacht an Oideachais agus an Chultúir i ndáil leis na tionscnaimh a bhí ar bun aici roimhe seo agus na tionscnaimh atá ar siúl aici faoi láthair, An Clár Foghlama ar Feadh an tSaoil san áireamh.

Staitisticí Erasmus ón tréimhse 2012-2013

I Meitheamh 2014, d'fhoilsigh an Coimisiún Eorpach staitisticí i ndáil le clár Erasmus le linn na bliana acadúla 2012-2013. Orthu sin tá:

Tá staitisticí Erasmus ó 2010 go dtí an t-am i láthair le fáil i Leabharlann na nDoiciméad agus tá staitisticí ó bhlianta roimhe sin le fáil thíos faoi seo.

Grafaic faisnéise Erasmus
Staitisticí Erasmus ó bhlianta roimhe seo
Staitisticí i ndáil le Leonardo da Vinci
 

How can we help?