Cosán nascleanúna

Staitisticí

Clár Erasmus+ - Tuarascáil Bhliantúil 2014

Clúdaíonn an tuarascáil seo an chéad bhliain de chur i bhfeidhm Erasmus+, clár nua an Aontais um oideachas, oiliúint, an óige agus spórt.


Tá taispeáintí beochana d'fhaisnéis ghrafaic Erasmus+ le feiceáil anseo

Staitisticí Erasmus ón tréimhse 2013-2014

In Eanáir 2016, d'fhoilsigh an Coimisiún Eorpach figiúirí maidir leis an mbliain dheireanach (2013/14) de chlár Erasmus, faoinar cumhdaíodh soghluaisteacht san ardoideachas agus tionscadail comhair faoin gClár Foghlama ar feadh an tSaoil a bhí i bhfeidhm(2007-2013).

An Staidéar ar Thionchar Erasmus: Anailís Réigiúnach

Leis an Anailís Tionchair Réigiúnach ar chlár Erasmus déantar forbairt ar an Staidéar ar Thionchar Erasmus a foilsíodh in 2014 agus cíortar an t-athrú a dhéanann tréimhse soghluaisteachta Erasmus ar scileanna agus ar dheiseanna fostaíochta mic léinn.

Bileoga eolais faoi thíortha Erasmus+

Staitisticí roimhe seo

Tá flúirse staitisticí ar fáil ag Ard-Stiúrthóireacht an Oideachais agus an Chultúir i ndáil leis na tionscnaimh a bhí ar bun aici roimhe seo agus na tionscnaimh atá ar siúl aici faoi láthair, An Clár Foghlama ar Feadh an tSaoil san áireamh.

Staitisticí Erasmus ón tréimhse 2012-2013

I Meitheamh 2014, d'fhoilsigh an Coimisiún Eorpach staitisticí i ndáil le clár Erasmus le linn na bliana acadúla 2012-2013. Orthu sin tá:

Tá staitisticí Erasmus ó 2010 go dtí an t-am i láthair le fáil i Leabharlann na nDoiciméad agus tá staitisticí ó bhlianta roimhe sin le fáil thíos faoi seo.

Grafaic faisnéise Erasmus

Staitisticí Erasmus ó bhlianta roimhe seo

Bliain acadúilpunann pdfpunann zip pdfanna
2011-2012nasc leis an leabharlannzip(7.74 Mb) Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo. 
2010-2011nasc leis an leabharlannzip(6.07 Mb) Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo. 
2009-2010pdf(11.69 Mb) Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.  zip(10.14 Mb) Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo. 
2008-2009pdf(2.03 Mb) Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.  zip(2.67 Mb) Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo. 
2007-2008pdf(2.55 Mb) Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.  zip(1.14 Mb) Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo. 
2006-2007pdf(1.9 Mb) Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.  zip(510 kB) Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo. 
2005-2006pdf(1.66 Mb) Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.  zip(267 kB) Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo. 
2004-2005pdf(1.63 Mb) Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.  zip(257 kB) Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo. 
Staitisticí nach bhfuil grúpáilte de réir bliana
Staitisticí tíortha ón tréimhse 2000-2012pdf(2.7 Mb) Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.  zip(1.16 Mb) Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo. 
Líonta comhiomlána, Sraitheanna Ama agus Comhar idir Ollscoileannanasc leis an leabharlannzip(10.49 Mb) Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo. 
Eolas ar an mbuiséadpdf(1.67 Mb) Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.  zip(265 kB) Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo. 
Dianchúrsa Teanga Erasmuspdf(1.65 Mb) Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.  zip(278 kB) Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo. 

Staitisticí i ndáil le Leonardo da Vinci

 

How can we help?