Navigatsioonitee

Statistika

Hariduse ja kultuuri peadirektoraadil on oma varasemate ja praeguste algatuste, sealhulgas ka elukestva õppe programmi kohta kättesaadaval erinevaid statistilisi andmeid.

Erasmuse statistika (2012−2013)

2014. aasta juulis avaldas Euroopa Komisjon programmi Erasmus statistika 2012/2013. õppeaasta kohta. See hõlmab järgmist:

Erasmuse statistika alates 2010. aastast kuni praeguseni on kättesaadav jaotises Dokumendid, mille varasemate aastate statistika on kättesaadav allpool.

Erasmuse infograafika
Erasmuse varasemate aastate statistika
Leonardo da Vinci statistika
 

How can we help?