Sti

Statistikker

Generaldirektoratet for Uddannelse og Kultur (GD EAC) har en række statistiske oplysninger om sine tidligere og nuværende aktiviteter, blandt andre programmet for livslang læring.

Erasmus-statistikker fra 2012-2013.

I juli 2014 offentliggjorde Kommissionen statistikker fra Erasmus-programmet i studieåret 2012-2013. De omfatter:

Erasmus-statistikker fra 2010 til i dag står i dokumentoversigten. Statistikker fra foregående år findes nedenfor.

Erasmus-infografik
Erasmus-statistikker fra foregående år
Leonardo da Vinci: statistikker
 

How can we help?