Cesta

Statistické údaje

Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu (GŘ EAC) má k dispozici řadu statistických údajů, které se týkají jeho minulých i současných iniciativ včetně Programu v oblasti celoživotního učení.

Statistiky týkající se programu Erasmus (2012–2013)

V červenci 2014 zveřejnila Evropská komise statistické údaje o programu Erasmus v akademickém roce 2012–2013. Statistika obsahuje:

Statistické údaje týkající se programu Erasmus od roku 2010 do současnosti najdete v knihovně dokumentů. Dřívější statistiky jsou k dispozici níže.

Infografika
Statistické údaje z předchozích let
Program Leonardo da Vinci – statistické údaje
 

How can we help?