Навигационна пътека

Статистика

Програма „Еразъм+“ – годишен доклад за 2014 г.

Докладът обхваща първата година от изпълнението на програма „Еразъм+“ – програмата на ЕС в областта на образованието, обучението, младежта и спорта.


Анимирани инфографики за „Еразъм+“

Данни за програма „Еразъм“ за 2013 – 2014 г.

През януари 2016 г. Европейската комисия публикува данни за последната учебна година (2013/2014) на програма „Еразъм“, която обхващаше мобилност в областта на висшето образование и проекти за сътрудничество по предишната програма за учене през целия живот (2007 – 2013 г.), част от „Еразъм+“.

Проучване за въздействието на „Еразъм“: регионален анализ

Анализът на регионалното въздействие на програма „Еразъм“ се основава на проучването за въздействието на „Еразъм“, публикувано през 2014 г. В него се разглежда въпросът как мобилността по „Еразъм“ води до промени в уменията и перспективите за намиране на работа на студентите.

„Еразъм+“ – информационни документи по страни

Данни за предишни години

Генерална дирекция „Образование и култура“ разполага с богата статистическа информация за своите минали и настоящи инициативи, включително за програмата за учене през целия живот.

Данни за програма „Еразъм“ за 2012 – 2013 г.

През юли 2014 г. Европейската комисия публикува статистически данни за програма „Еразъм“ през учебната 2012/2013 година. Те включват:

Статистически данни за програма „Еразъм“ от 2010 г. насам можете да намерите и в раздел Документи, а по-долу са публикувани данни от предишни години.

Инфографики за програма „Еразъм“

Данни за програма „Еразъм“ от предишни години

Учебна годинаPDF файловеZIP на PDF файлове
2011 – 2012 г.към библиотекатаzip(7.74 Mb) Избор на превод за предходната връзка 
2010  – 2011 г.към библиотекатаzip(6.07 Mb) Избор на превод за предходната връзка 
2009 – 2010 г.pdf(11.69 Mb) Избор на превод за предходната връзка  zip(10.14 Mb) Избор на превод за предходната връзка 
2008 – 2009 г.pdf(2.03 Mb) Избор на превод за предходната връзка  zip(2.67 Mb) Избор на превод за предходната връзка 
2007 – 2008 г.pdf(2.55 Mb) Избор на превод за предходната връзка  zip(1.14 Mb) Избор на превод за предходната връзка 
2006 –2007 г.pdf(1.9 Mb) Избор на превод за предходната връзка  zip(510 kB) Избор на превод за предходната връзка 
2005 – 2006 г.pdf(1.66 Mb) Избор на превод за предходната връзка  zip(267 kB) Избор на превод за предходната връзка 
2004 – 2005 г.pdf(1.63 Mb) Избор на превод за предходната връзка  zip(257 kB) Избор на превод за предходната връзка 
Данни, които не са групирани по години
Данни по страни от 2000 до 2012 г.pdf(2.7 Mb) Избор на превод за предходната връзка  zip(1.16 Mb) Избор на превод за предходната връзка 
Обобщени данни, динамични редове и университетско сътрудничествокъм библиотекатаzip(10.49 Mb) Избор на превод за предходната връзка 
Бюджетpdf(1.67 Mb) Избор на превод за предходната връзка  zip(265 kB) Избор на превод за предходната връзка 
Интензивни езикови курсовеpdf(1.65 Mb) Избор на превод за предходната връзка  zip(278 kB) Избор на превод за предходната връзка 

Данни за програма „Леонардо да Винчи“

 

How can we help?