NARIC-keskukset

Tutkintotodistusten tunnustamisen kansallisten keskusten (NARIC) verkko tukee ulkomailla suoritettujen tutkintojen ja opintojaksojen tunnustamista. Erasmus+ ‑ohjelman maiden kansallisista keskuksista koostuva verkko toimii läheisessä yhteistyössä alan tiedotuskeskusten ENIC-verkon kanssa. Yhteistyö kattaa koko eurooppalaisen korkeakoulutusalueen.

Tehtävät

NARIC-keskusten asema ja tehtävät vaihtelevat maittain. Useimmissa maissa korkea-asteen oppilaitokset ovat autonomisia ja päättävät itsenäisesti ulkomaalaisten opiskelijoiden opiskelumahdollisuuksista sekä mahdollisista ulkomailla suoritettuihin opintoihin perustuvista poikkeuksista. Jotkin NARIC-keskukset antavat sitovia päätöksiä tunnustamista koskevissa kysymyksissä, mutta useimpien työ painottuu eri maiden koulutusjärjestelmiä ja tutkintotodistuksia koskevaan neuvontaan.

Hyödyt

Euroopan komissio tukee NARIC-verkon toimia edistämällä tiedon ja kokemusten vaihtoa maiden välillä, hyvien toimintatapojen levittämistä ja koulutusjärjestelmien ja ‑politiikkojen vertailevaa analyysia. Se myös tukee erilaisia yhteistyöhankkeita, joista esimerkkinä on EAR-hankkeessa laadittu tutkintotodistusten tunnustamista käsittelevä opas.