Mis need on?

Akadeemilise tunnustamise riiklike teabekeskuste (NARIC) võrgustik toetab diplomite ja teistes riikides läbitud õppeperioodide tunnustamist. Võrgustik koosneb riiklikest keskustest programmis Erasmus+ osalevates riikides ja see teeb tihedat koostööd üldisemate Euroopa teabekeskustega, mis hõlmavad kogu Euroopa kõrgharidusruumi.

Kuidas keskused toimivad?

Erinevate keskuste staatus ja ülesannete ulatus on riigiti erinevad. Enamikes riikides on kõrgkoolid sõltumatud, võttes ise vastu otsuseid seoses välisüliõpilaste vastuvõtmisega, samuti ka üliõpilastele erandite tegemisega seoses välismaal läbitud õpingutega. Kuigi mõned NARIC-keskused võtavad vastu siduvaid otsuseid tunnustamisega seotud juhtudel, annab suurem osa neist ka nõu rahvusvaheliste haridussüsteemide ja kvalifikatsioonide kohta.

Millised on eelised?

Euroopa Komisjon toetab NARIC-võrgustiku tegevust seoses riikidevahelise teabe ja kogemuste vahetamisega, heade tavade väljaselgitamisega, asjaomase valdkonna süsteemide ja strateegiate võrdleva analüüsiga ning selliste koostööprojektide toetamisega nagu Euroopa tunnustamise valdkonna käsiraamat.