Hvad er der tale om?

NARIC-netværket støtter anerkendelsen af eksamensbeviser og studieforløb i andre lande. Det består af nationale centre i de lande, som er omfattet af Erasmus+, og arbejder tæt sammen med det bredere europæiske netværk af informationscentre, som dækker hele det europæiske område for videregående uddannelse.

Hvordan fungerer centrene?

De enkelte centres status og arbejdsområde varierer fra land til land. I de fleste lande er de videregående uddannelsesinstitutioner uafhængige og træffer deres egne beslutninger mht. optagelse af udenlandske studerende og eventuelle undtagelser for studerende på grudlag af uddannelsesforløb gennemført i udlandet. Nogle NARIC-centre træffer bindende afgørelser i anerkendelsessager, men de fleste yder rådgivning om internationale uddannelsessystemer og kvalifikationer.

Hvad er fordelene?

Kommissionen støtter NARIC-netværkets aktiviteter ved hjælp af udveksling af oplysninger og erfaringer mellem landene, kortlægning af bedste praksis, sammenlignende analyser af systemer og politikker på området og ved at støtte samarbejdsprojekter såsom udarbejdelsen af en vejledning for det europæiske område for anerkendelse.