Cale de navigare

HEInnovate: Un instrument de autoevaluare a capacităților inovatoare și a spiritului antreprenorial

Despre ce este vorba

HEInnovate este un instrument de autoevaluare destinat să le ofere instituțiilor de învățământ superior sfaturi și idei pentru o gestionare eficientă a schimbărilor instituționale și culturale.

Menționat pentru prima dată în martie 2011, în cadrul forumului universități-întreprinderi, HEInnovate a luat naștere din nevoia de a defini conceptul și caracteristicile unei instituții de învățământ superior „antreprenoriale” și de a crea un cadru de referință pentru susținerea învățării și a creativității.

Despre ce este vorba

HEInnovate permite o evaluare independentă on-line a instituției, facultății, departamentului sau sectorului propriu, cu ajutorul unor afirmații care se referă la o serie de aspecte esențiale pentru activitatea și dezvoltarea unei instituții de învățământ superior antreprenoriale și inovatoare.

Autoevaluarea include șapte domenii sau aspecte:

  • conducere și guvernanță
  • capacitate organizatorică, persoane și stimulente
  • dezvoltarea spiritului antreprenorial prin metodele de predare și învățare
  • parcursuri profesionale pentru antreprenori
  • schimburi între universități și întreprinderi
  • internaționalizarea instituției
  • evaluarea impactului.

Fiecărui aspect îi corespund o serie de afirmații cărora utilizatorul le acordă o notă. Pentru a obține rezultate nu este nevoie să se noteze toate cele șapte aspecte. Utilizatorii le pot alege pe cele mai relevante.

Odată finalizată autoevaluarea, instrumentul indică pe loc punctele forte și slabe ale instituției și propune materiale didactice generate pe baza rezultatelor obținute.

Măsuri luate până în prezent

O serie de ateliere Heinnovate au fost organizate în diferite state membre ale UE. Țări din afara UE și-au manifestat, de asemenea, interesul pentru acest instrument. Având în vedere că cererea pentru organizarea de evenimente și ateliere a crescut în mod constant, a fost introdus un program complet de activități, dintre care unele sunt realizate în colaborare cu președințiile UE.

Până în iulie 2014, peste 450 de instituții utilizaseră HEInnovate, iar numărul continuă să crească.

În cadrul acordului de cooperare cu OCDE, unele țări din UE organizează seminare de strategie națională și își revizuiesc în profunzime politicile naționale.

Etapele următoare

La sfârșitul anului 2014, va fi lansată o nouă versiune revizuită a HEInnovate, cu funcționalități îmbunătățite și cu un nou conținut. Instrumentul este îmbunătățit și modificat periodic, pe baza reacțiilor utilizatorilor și a informațiilor obținute în cadrul atelierelor.

OCDE elaborează, în prezent, alte materiale. De asemenea, se are în vedere implicarea utilizatorilor care vor alimenta resursele site-ului cu propriile materiale.

 

How can we help?