Navigācijas ceļš

"HEInnovate": pašnovērtējuma rīks inovācijai un uzņēmējdarbībai

Par ko ir runa

"HEInnovate" ir interneta pašnovērtējuma rīks, kas ar padomiem, idejām un iedvesmu var palīdzēt augstākās izglītības iestādēm labāk ieviest institucionālas un kultūras pārmaiņas.

"HEInnovate" koncepcija radās 2011. gada martā augstskolu un uzņēmumu forumā, kura dalībnieki saskatīja nepieciešamību definēt, kas raksturo uz uzņēmējdarbību virzītu augstskolu, un izveidot brīvi pieejamu rīku padomiem, ideju apmaiņai un iedvesmai.

Kā tas darbojas

Ar "HEInnovate" augstskolas var veikt savas iestādes, fakultātes, departamenta neatkarīgu pašnovērtējumu tīmekļa vietnē, apsverot virkni apgalvojumu vairākās jomās, kuras ir svarīgas uz uzņēmējdarbību un inovāciju vērstas augstskolas darbībai un attīstībai.

Pašnovērtējumam ir septiņas jomas jeb dimensijas:

  • vadība;
  • organizatoriskās spējas, personāls un motivēšana;
  • uzņēmējdarbības gara veicināšana pasniegšanā un apguvē;
  • iespējas izpausties uzņēmējiem;
  • zināšanu apmaiņa ar uzņēmumiem, iestādēm un organizācijām;
  • starptautiskie kontakti;
  • ietekmes novērtēšana.

Par katru dimensiju ir vairāki apgalvojumi, kurus lietotājs novērtē pēc tā, kādā mērā viņš tiem piekrīt vai nepiekrīt. Nav obligāti novērtēt visas septiņas dimensijas, lai iegūtu rezultātus; lietotāji var izvēlēties svarīgākās.

Kad pašnovērtējums ir pabeigts, uzreiz var saņemt rezultātu, kurā paskaidrotas stiprās un vājās jomas jūsu augstskolā. Pamatojoties uz šo rezultātu, tiek ģenerēti ieteicamie mācību materiāli.

Līdz šim paveiktais

ES dalībvalstīs ir notikuši vairāki darbsemināri par "HEInnovate". Par šo rīku ir izrādīta interese arī ārpus Eiropas. Lai izpildītu lielo pieprasījumu pēc pasākumiem un darbsemināriem, ir izveidota visaptveroša pasākumu programma. Daudzi no šiem pasākumiem notiek sadarbībā ar ES prezidentvalstīm.

Līdz 2014. gada jūlijam šo rīku bija izmantojušas vairāk nekā 450 dažādas iestādes, un lietotāju skaits nepārtraukti pieaug.

Kā daļa no sadarbības nolīguma ar ESAO vairākās ES valstīs tiek rīkoti arī valstu semināri un padziļināti politikas novērtējumi.

Turpmākie pasākumi

2014. gada beigās iznāks jauna, pārstrādāta, "HEInnovate" versija ar uzlabotām funkcijām un jaunu saturu. Rīks regulāri tiek uzlabots un atjaunināts atbilstoši lietotāju atsauksmēm un darbsemināros gūtajām atziņām.

ESAO izstrādā papildu materiālu, un ir plānots aicināt lietotājus iesniegt pašiem savu informāciju.

 

How can we help?