Navigointipolku

HEInnovate: Yrittäjyystoiminnan ja innovoinnin itsearviointiväline

Taustaa

HEInnovate on verkkopohjainen itsearvioinnin väline, jonka tarkoituksena on auttaa ja innostaa korkeakouluja muuttamaan toimintakulttuuriaan yrittäjähenkisemmäksi.

HEInnovate sai alkunsa maaliskuussa 2011 korkeakoulujen ja yritysten välisessä foorumissa, jossa todettiin, että on tarpeen määritellä yrittäjähenkisen korkeakoulun ominaisuudet ja luoda suuntaa-antava kehys, jota oppilaitokset voisivat hyödyntää vapaasti.

Itsearviointi

HEInnovate-sivuston avulla korkeakoulut voivat itse arvioida oppilaitostaan, tiedekuntiaan ja laitoksiaan. HEInnovate-työkalu koostuu väittämistä, jotka käsittelevät korkeakoulun yrittäjyystoiminnan ja innovatiivisuuden kannalta keskeisiä tekijöitä.

Itsearviointi on jaettu seuraaviin osa-alueisiin:

  • johtaminen ja hallinto
  • organisaation valmiudet, ihmiset ja kannustimet
  • yrittäjyys opettamisessa ja oppimisessa
  • väylät yrittäjyyteen
  • korkeakoulun ja yritysten välinen tiedonvaihto
  • yrittäjähenkinen korkeakoulu kansainvälisissä yhteyksissä
  • organisaatiomuutosten vaikutusten mittaaminen.

Jokainen osa-alue sisältää joukon väittämiä, joista käyttäjät ilmoittavat mielipiteensä. Ei ole välttämätöntä käydä läpi kaikkia eri osa-alueita, vaan käyttäjät voivat valita oppilaitoksensa kannalta olennaisimmat.

Itsearvioinnin jälkeen työkalu antaa vastausten perusteella palautetta korkeakoulun heikkouksista ja vahvuuksista sekä räätälöityä oppimateriaalia.

Tähänastinen toiminta

Eri puolilla EU:ta on järjestetty HEInnovate-aiheisia työpajoja, ja lisäksi työkalu on herättänyt kiinnostusta myös Euroopan ulkopuolella. Tapahtumien ja työpajojen jatkuvan kysynnän vuoksi aiheen ympärille on muotoutunut kattava toimintaohjelma, johon kuuluu mm. yhteistyötä EU:n neuvoston puheenjohtajamaan kanssa.

Heinäkuuhun 2014 mennessä HEInnovate-työkalua oli käyttänyt yli 450 korkeakoulua, ja määrä kasvaa edelleen.

Lisäksi OECD:n kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti useissa EU-maissa järjestetään koulutuspolitiikkaa käsitteleviä seminaareja ja katsauksia.

Seuraavaksi

Marraskuussa 2014 eli vuosi HEInnovate-sivuston käyttöönoton jälkeen julkaistiin työkalun uusi versio, jossa on kehittyneempiä toimintoja, uutta sisältöä ja tietoa HEInnovate-kilpailusta. Kilpailu tarjoaa korkeakouluille mahdollisuuden jakaa itsearvioinnin eri osa-alueisiin liittyviä kokemuksiaan.

Vuodelle 2015 on suunnitteilla lisää työpajoja ja muita tapahtumia. Lisäksi julkaistaan OECD:n maakatsaukset ja koulutuspaketti, joka auttaa korkeakouluja järjestämään omia yrittäjyyteen ja innovaatioihin liittyviä tapahtumia. Työkalua päivitetään ja parannetaan edelleen käyttäjien palautteen ja ehdotusten pohjalta.

HEInnovate-palvelun ympärille on muodostunut yhteisö, jonka jäsenet ovat yhteydessä toisiinsa verkon ja erityisesti sosiaalisen median, kuten Linkedin-palvelun, välityksellä.

 

How can we help?